Hizmetlerimiz

COĞRAFİ BİLGİ, İZLEME, ANALİZ, SORGU ve RAPORLAMA ÇÖZÜMLERİ

- Doğalgaz, Elektrik, Telekom, Su ve Kanalizasyon Altyapı Coğrafi Bilgi Sistemleri tasarım ve uygulamaları

- Çevresel Bilgi ve İzleme Sistemlerinin tasarım ve uygulamaları

- "Akıllı" Şehir, Altyapı ve Çevre Yönetim Sistemleri

- İhtiyaca özel "Coğrafi Bilgi Sistemi" uygulamaları ve modülleri için yazılım geliştirme


PLANLAMA, PROJELENDİRME, MODELLEME ve SİMÜLASYON UYGULAMALARI

 - Bütünleşik Altyapı Master Planlarının Hazırlanması

 - İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu ve Dere sistemlerinin projelendirilmesi

- İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu ve diğer altyapı sistemlerinin hidrolik ve su kalitesi modellemeleri ile simülasyonlarının yapılması

- Bütünleşik Plan, Proje, Modelleme ve Simülasyon Yazılımlarının geliştirilmesi

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, KOORDİNASYON VE SÜREKLİ EĞİTİM HİZMETLERİ

- Kurumsal Araştırma, Geliştirme Projelerinin üretimi ve yönetimi

- Kurumsal Kalite kontrol ve standart geliştirme çalışmaları

- Sonuç odaklı Kurumsal Koordinasyon Merkezleri oluşturma çalışmaları

- Uzman eğitmen ve multimedya destekli e-eğitim sistemlerinin hizmete alınması

- Kurumsal Kapasite Geliştirme