Altyapı sistemlerinin daha iyi işletilebilmesi için, altyapı kuruluşlarının görev ve sorumluluk alanına giren her türlü altyapı ve üstyapı tesisinin inşaatı tamamlandığında kot, koordinat ve diğer imalat bilgilerini içeren işsonu projelerinin hazırlanması ve İdareye teslim edilmesi gerekmektedir.

İşsonu Projelerinin hazırlanmasına ait “İŞ SONU PROJELERİNİN HAZIRLANMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ”ne göre işsonu projesi hazırlama aşamaları özet olarak aşağıda verilmektedir:


İşsonu Projeleri Teknik Şartnamesine göre hakediş eki olarak, hakedişe esas teşkil eden kısmi iş sonu projesi için yapılan ölçümlerin, veri giriş standartlarına uygun ölçekli ve koordinatlı olarak, Coğrafi Veritabanı dosyası formatında (.gpkg), Coğrafi Bilgi Sistemleri birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu sebeple, İşsonu projelerinin hazırlanmasında standardizasyonun sağlanması ve iş sonu projelerinin Coğrafi Bilgi Sistem’ine daha hızlı bir şekilde aktarılabilmesi için Odakent tarafından OGC standartlarında "Açık" bir Coğrafi Veritabanı dosyası formatı(.gpkg) kullanılmıştır. Belirlenen coğrafi veritabanı esasen İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursu altyapı tesislerine ait geometrileri ve ilgili sözel bilgileri içerisinde tutabilen (.gpkg) uzantılı GeoPackage dosyasıdır.

“ODAPLANİşsonu Projeleri Hazırlama” yazılımı QGIS 3.x platformu üzerinde çalışan kural tanımlı veri girişi ve güncelleme yazılımıdır. Bu yazılım  ODAKENT Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı olan  ODAGIS+ yazılımı ile doğrudan veri alışverişi yapabilmektedir.

Yüklenici tarafından hazırlanan tüm iş sonu projeleri, İnşaat projeye uygunluk kontrolü, Harita arazi kontrolü, CBS sayısal kontrolü ve onayını takiben Coğrafi Bilgi Sistemleri(GIS)  veritabanına girilmektedir.

1
Yüklenici

İşsonu projelerinin hazırlanaması(.gpkg) ve kontrol sistemine yüklenmesi

2
İnşaat Kontrolü

Sisteme yüklenen işsonu projelerinin sahada yapılan imalatlarda mevcut planlara uygunluk kontrollerinin yapılması


3
Harita Kontrolü

Hazırlanan İşsonu projelerinin sahada kot koordinat doğruluğu kontrollerinin yapılması

4
CBS Kontrolü

İşsonu projelerinin ofiste veri bütünlüğü, veri doğruluğu kontrollerinin yapılması ve onayı


5​
Kurumsal CBS'ne giriş

İşsonu projelerinin kurumsal CBS'ne aktarılması

Derecelendirme
0 0

Burada şimdilik hiç yorum yok.

yorum bırakan ilk kişi olmak.